دانلود بانک سؤالات آزمون ساز

برای دانلود فایل سؤالات، دکمه ی دانلود مربوط به فایل مورد نظرتون رو بزنید.


دبسـتان ۹۶-۹۵  به روز رسانی شده در چهارشنبه، ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵
لینک دانلود
اول ابتدایی - سؤالات کل سال
دوم ابتدایی - سؤالات کل سال
سوم ابتدایی - سؤالات کل سال
چهارم ابتدایی - سؤالات کل سال
پنجم ابتدایی - سؤالات کل سال
ششم ابتدایی - سؤالات کل سال
دوره اول ابتدایی - سؤالات کل سال
دوره دوم ابتدایی - سؤالات کل سال
دوره اول و دوم ابتدایی - سؤالات کل سال